Budget bepaling

 

Alvorens een project gestart wordt, hecht Magnefik veel belang aan het correct opmaken van een analyse van het klantenprofiel, en het presenteren van een uitgebreide offerte die zo correct mogelijk een inschatting geeft van te voorziene kosten.

Constante opvolging

Gedurende de uitvoering van het project, van welke aard dan ook, neemt Magnefik het initiatief om over het budget te waken, en te communiceren indien nodig.

Het zoeken naar een win-win situatie

Magnefik helpt u bij het optimaliseren van uw marketing mix, en werkt samen met zijn klanten de ideale mix uit voor ieders budget. Hierbij is het belangrijk dat er een win-win situatie gecreëerd wordt, waardoor een samenwerking op lange termijn voor beide partijen interessant en rendabel is.

top